Συναγωνιστές Χ.Παππάς – Η.Κασιδιάρης-Δ.Κουκούτσης-A.Ματθαιόπουλος.

Στο 0.48 ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης λέει με τον σωστό τρόπο σε ένα πολιτικό παχύδερμο μερικές αλήθειες.

Ο Συναγωνιστής Χρίστος Παππάς λέει φοβερές αλήθειες σε όλη την διάρκεια.

Συναγωνιστής Δημήτριος Κουκούτσης… Τα λόγια είναι λίγα.


Συναγωνιστής Αρτέμης Ματθαιόπουλος… Για όλους!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: