Το Σάββατο 4/4 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στα γραφεία της
Τ.Ο. Κιλκίς (21ης Ιουνίου και Καπέτα γωνία) με θέμα “Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ”