Ομιλία στην Τ.Ο. Κιλκίς με θέμα “Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ”

Το Σάββατο 4/4 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στα γραφεία της
Τ.Ο. Κιλκίς (21ης Ιουνίου και Καπέτα γωνία) με θέμα “Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: