Χρήστος Χατζησάββας Επιτροπή περιβάλλοντος

Για το πόσο σημαντικός είναι ο Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων αναφέρθηκε σε παρέμβαση του στην επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος ο βουλευτής Κιλκίς συναγωνιστής Χατζησάββας Χρήστος.

Εκεί που ζήτησε όμως από τον υπουργό να δείξει την μεγαλύτερη προσοχή, ήταν στο θέμα των ιδιωτών που θα αναμειχτούν στον τομέα διαχείρισης σε συνεργασία με τους Δήμους. Μεγάλες και πανίσχυρες εταιρίες, ανέφερε, μπορεί να μην αφήνουν κανένα δικαίωμα ελεύθερης επιλογής στην τοπική κοινωνία. Ο Υπουργός δεσμευτικέ ότι θα ελέγχονται όλες οι συνεργασίες από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: