Αντισυνταγματική η χορήγηση Ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών γιατί δεν εξασφαλίζει και την Ελληνική συνείδηση!

Αντισυνταγματική η χορήγηση Ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών γιατί δεν εξασφαλίζει και την Ελληνική συνείδηση! Αντισυνταγματικό και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές το Συμβούλιο της Επικρατείας με σημερινή απόφασή του.

Το ΣτΕ τονίζει πως η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι για την τοπική αυτοδιοίκηση «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».
Λόγω του παραπάνω, οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν ακόμα πως ο νόμος Ραγκούση φέρνει πολιτογράφηση με βάση τυπικές προϋποθέσεις και χωρίς να φέρνει την “εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως”.

Όλα ωραία αυτά Συμβουλάτορες γεροέμπειροι της επικρατείας. Οι αλλοδαποί αυτοί όμως έκαναν χρήση του αντισυνταγματικού τους δικαιώματος και εξέλεξαν και δήμαρχο και συμβούλους στις τελευταίες εκλογές. Τι διάολο θα γίνει με αυτό;
Να κάνουμε εμείς χρήση του άρθρου του συντάγματος για την αποτροπή αντισυνταγματικών ενεργειών;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: