Χρήστος Χατζησάββας: Η διαχείριση των εθνικών πόρων πρέπει να παραμείνει δημόσια – BINTEO

https://youtu.be/5PtiuzLHFvw

Σε ομιλία του στην υποεπιτροπή υδατικών πόρων, ο βουλευτής Κιλκίς Χρήστος Χατζησάββας, επεσήμανε ότι η διαχείριση των εθνικών πόρων να παραμείνει δημόσια, ώστε να μην παραχωρηθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Επιπρόσθετα, ο Συναγωνιστής έθιξε το γεγονός ότι σε τουριστικές κυρίως περιοχές εντοπίζεται ανισομερής κατανομή του νερού, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα αποθέματα για το σύνολο των κατοίκων. Πέραν αυτών, κατέστη σαφές ότι είναι απαραίτητη η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς η μόλυνση των υδάτων οδηγεί στη ρύπανση του εδάφους και συνεπάγεται την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Αξιός, η μόλυνση του οποίου συνδέεται με τους υψηλούς δείκτες καρκινογένεσης στις γύρω περιοχές.

Ο Συναγωνιστής Χατζησάββας έκλεισε τον λόγο του, αναφέροντας ότι η διαχείριση και η προστασία των υδατικών πόρων οφείλει να παραμείνει κρατική.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: